Kdo je kdo?

Ikony uživatelů
Ikony přehled práv
Uživatelé
Administrátoři
Vývojáři
Majitelé

Ikony uživatelů

httpsstaticchatujmeczimagesboypngMuž,httpsstaticchatujmeczimagesgirlpngŽena, 
httpsstaticchatujmeczimagesfb_cubepng Účet ověřen přes Facebook

Ikony - přehled práv

 • httpsstaticchatujmeczimagesopravneni1png Dočasný správce (DS)
 • httpsstaticchatujmeczimagesopravneni2png Stálý správce (SS)
 • https://static.chatujme.cz/images/opravneni/19.png Vývojář / Provozovatel
 • https://static.chatujme.cz/images/opravneni/5.png Vedoucí týmu administrátorů
 •  Administrátor chatu
 •  Administrátor profilu
 • https://static.chatujme.cz/images/opravneni/5.png Administrátor smajlíků
 • https://static.chatujme.cz/images/opravneni/5.png ChatRadio Administrátor

 

Uživatelé

 • Uživatelé jsou návštěvníci chatujme.cz, kteří mají založený uživatelský profil (nick).
 • Dočasný správce (dále jen DS) získá uživatel automaticky při založení dočasné místnosti  (povinnost mít nachatováno min 20h ) nebo ve stálé místnosti pověřením od stálého správce administrátora meno jiného DS. Pravomoce DS - pomáhá udržovat pořádek v místnosti nebo zastupuje SS v jeho nepřítomnosti. Jeho pravomoce jsou podobné jako u SS. Může vyloučit uživatele z místnosti při porušování pravidel místnosti a to i bez dohody s SS. DS může navrhovat uživatele do BLACKLISTU. Nesmí však svých práv zneužívat, jinak je zařazen do zákazu DS. Další podrobnosti jak se stát DS najdete v sekci Dočasní správci.
 • Stálý správce (dále jen SS) je uživatel, který  má na starost svěřenou místnost, dohlíží na dodržovaní pravidel a bezproblémový  chod místnosti. Další podrobnosti jak se stát SS najdete v sekci Stálí správci.

 

Povinností každého návštěvníka je reagovat na výzvy administrátorů maximálně do deseti minut a dbát jeho pokynů. Pokud neodpovíte, můžete být považováni za robota a podle toho potrestáni.

Administrátoři

Administrátoři Vám pomáhají řešit a vyřizovat Vaše případné stížnosti a žádosti. Poradí Vám také v případě problémů souvisejících s chatem na Chatujme.cz. Starají se o hladký bezproblémový chod, servis a fungování Chatujme.cz. Pravomoce administrátorů - schvalování, zamítání, BANování.
Další informace a seznam administrátorů najdete v kategorii Administrátoři.

Vývojáři

Vývojář je odpovědný za bezproblémový technický provoz a programování Chatujme.cz. Pokud zjistíte nějaké nedostatky nebo případné chyby, sdělte tyto skutečnosti na email podpora@chatujme.cz. V případě potřeby se na něj můžete obrátit stejně jako na administrátory.
Pokud bude online, pomůže Vám ihned. Jinak jej můžete kontaktovat také pomocí vzkazníku nebo emailu.

Vedoucí týmu administrátorů

Vedoucí týmu administrátorů má na starost Stálé správce + Administrátory. V případě potřeby se na ně můžete obrátit stejně jako na administrátory. Pokud budou online, pomůžou Vám ihned. Jinak je můžete kontaktovat také pomocí vzkazníku nebo emailu. Na vedoucího administátora se můžete obrátit také v případě nesouhlasu s rozhodnutím administrátorů nebo stížností na ně.

Odpovědnost portálu Chatujme.cz a jeho provozovatele
Chatujme.cz a jeho provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony. Uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí,  že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla Chatujme.cz.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.