Screenshot

Pokud Vás někdo napadá, či obtěžuje a dochází tím k porušení pravidel, můžete toto jednání nahlásit stálému správci místnosti, popřípadě administrátorovi. Jako důkaz takového jednání může posloužit tzv. screenshot (printscreen/otisk obrazovky). Screenshot je nutné pořídit z historie místmosti.

Uživatelé kteří z nějakých důvodů nezvládají pořídit screenshot z počítače/tabletu/telefonu bude ve výjimečných případech akceptováno pořízení pomocí vyfocení např. fotoaparátem za předpokladu, že takto pořízený snímek bude splňovat všechny náležitosti. (pořízení z historie místnosti, vše dostatečně čitelné a prokazatelné).

Screenshot je obrázek, který zachycuje aktuální zobrazení obrazovky. Pokud jej chcete vytvořit, postupujte následovně.

Uživatele Windows
Pokud máte na obrazovce aktuálně to, co chcete zachytit:

 • Stiskněte na klávesnici klávesu PrintScreen (PrtScr). Nachází se vpravo od funkční klávesy F12.
 • Otevřete si program Malování (Start > Všechny programy > Příslušenství > Malování).
 • Zvolte v horním menu položku Úpravy, dále vyberte možnost Vložit (případně Domů > Vložit).

Překontrolujte, zda je zobrazeno to, co mělo být zachyceno. Pokud ano, postupujte dále. Pokud ne, opakujte celý postup od začátku.

 • Zvolte v horním menu položku Soubor, dále Uložit jako, vyberte místo pro uložení a stiskněte OK

Nyní máte uložen obrázek v místě, které jste vybrali a v případě potřeby jej můžete poskytnout stálým správcům nebo administrátorům.

Uživatelé Linux/MacOS
Pokud máte na obrazovce aktuálně to, co chcete zachytit:

 • Stiskněte na klávesnici klávesu PrintScreen (PrtScr). Nachází se vpravo od funkční klávesy F12.
 • Ve většině případů vyskočí tabulka s žádosti o vybrání umístění kam obrázek (screenshoot) uložit.

Uživatelé Tablet/Telefon
Pokud máte na obrazovce aktuálně to, co chcete zachytit:

 • stiskněte současně tlačítko pro vypnutí a tlačítko pro snížení hlasitosti a podržte je stisknutá asi 1 sekundu. Obrazovka blikne, ozve se zvuk cvaknutí fotoaparátu a na obraovce se objeví informace o uložení snímku. U některých zařízení budete muset použít jinou kombinaci tlačítek.

Může se stát, že tato kombinace nemusí fungovat. Co potom? Zkuste kombinaci různých tlačítek:

 • tlačítko vypnutí + zvýšení hlasitosti
 • tlačítko vypnutí + tlačítko Home
 • tlačítko Home + tlačítko pro přehled aplikací
 • tlačítko Home + tlačítko zpět
 • další kombinace výše uvedených tlačítek

Tlačítka je třeba držet stisknutá asi 1 sekundu.

U Samsungů zpravidla funguje stejná kombinace jako u iPhonů – tlačítko vypnutí a tlačítko „Domů“.

Další videonávody

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.