Nevhodné a zakázané chování na portálu Chatujme.cz


Drobné prohřešky:

(Z pravidla budete napomenuti dočasným správcem (DS) nebo stálým správcem (SS) v případě neuposlechnutí budete vykopnuti z místnosti )

 • Užívání jiného jazyka než češtiny a slovenštiny (výjimkou jsou místnosti k tomu určené)
 • Užívání nevhodných výrazů.
 • Spamování/Tapetování.
 • Obtěžování jiných uživatelů místnosti.
 • Sexuální podtext či nárážky.
 • Provokování (i nepřímé) uživatelů. 

Vážné prohřešky:

(Za tyto prohřešky můžete být přidáni na Black List Místnosti stálým správcem případně vykopnuti administrátorem ze všech místností nebo vykopnuti z místnosti na dobu úměrnou prohřešku který uživatel spáchal)

 • Používání sprostých nebo vulgárních výrazů.
 • Odkazování na nelegální aktivity včetně užívání drog a omamných látek.
 • Propagování společností, webů či služeb třetích stran.

Těžké prohřešky:

(Za tyto prohřešky uděluje administrátor BAN , Blokaci IP nebo vykopnutí ze všech místností na dobu úměrnou vážnosti prohřešku případně smazání uživatelského nicku )

 • Vyhrožování ublížením na zdraví nebo způsobením škody.
 • Sdílení osobních informací jiného uživatele (skutečné jméno, fyzická adresa, telefon apod.)
 • Odkazování na obsah se sexuálním nebo násilným podtextem.
 • Propagace a nabádání k násilí, rasismu nebo nenávisti.
 • Urážky či posměšky na adresu jiných uživatelů na základě jejich náboženské nebo sexuální orientace, případně jejich tělesného postižení.
 • Napadání Administrátorů Chatujme.cz.
 • Nerespektování Administrátorů například v případě výzvy k ukončení diskuze na dané téma.
 • Vydávání se za Administrátora Chatujme.cz.
 • Používání nicků ve podobných nickům Administrátorů.
 • Využívat jakékoliv chyby Chatujme.cz, ať již bezpečnostní, nebo jiné.
 • Bez povolení umísťovat do místností BOTa či jakýkoliv chatovací software.

Možné postihy za porušení pravidel:

 • Systémové vyhození - Systém Vás automaticky vyhodíza neaktivitu pokud nepromluvíte 45 minut nebo 15 minut po uzavření prohlížeče
 • Vyhození z místnosti - Kick Vám zakáže vstup do dané místnosti na 5 minut. Každé další vyhození je 5x5, 25x5 apod. Poté se můžete vrátit zpět a rozumně se bavit dál. Pokud jste se ale neponaučili a pokračujete v porušování pravidel, můžete dostat k tomu i další postih.
 • Smazání textu- Pokud Vám Stálý Správce nebo Administrátor smaže veškerý Váš text v místnosti, znamená to, že jste porušili pravidla Chatujme.cz. Zřejmě bylo na skle něco, co tam být nemělo. V tom případě budete upozorněni, že jste porušili pravidla, ale nebyli jste vyhozeni, jen Vám byl udělen trest. Po opakovaném porušení můžete být vyhozeni.
 • Black List - Je zákaz vstupu do dané místnosti.
 • Admin Black list (Zákaz vstupu do místnosti) Zakáže vstup do dané místnosti na počet dní, které určí daný administrátor
 • Admin kick (Vykopnutí administrátorem) - Administrátor vyhodí z dané místnosti uživatele na libovolně dlouhou dobu. Vůči tomuto vykopnutí je imunní /unkick.
 • Admin kill (Vyhození ze všech místností) - Vyhodí ze všech místností na libovolně dlouhou dobu.
 • Blokace nicku- Pokud v porušování pravidel pokračujete blokace nicku Vás vyhodí ze všech místností zablokuje se Vám celý uživatelský účet, což znamená, že se nedostanete na fóra, vzkazy, úpravu svého profilu, fotek, prostě ničeho.
 • Blokace IP adresy - Zavážné a opakované porušování pravidel Vás  blokace IP adresy vyhodí ze všech místnostíznemožní Vám všechny funkce stejně jako blokace nicku, ale navíc Vám nedovolí se přihlásit na žádný z Vašich nicků a ani založit nick
 • Smazání profilu - Smazání profilu je nenávratná akce. Přijdete tím o nachatované hodiny, fotkyprofil, prostě vše, co jste měli nastavené, včetně doručených vzkazůpříspěvků na fórech atd.

 

 

 Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, kontaktujte administrátora nebo napište na email podpora@chatujme.cz


Chatujme.cz a jeho majitel a provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony. Uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí,  že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla Chatujme.cz.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.