Změna hesla


Své stávající heslo máte možnost změnit na Hlavní stránce chatujme.cz "Nastavení záložka "Změna hesla".

 • Stávající heslo (zde do kolonky napište stávající heslo)
 • Nové heslo (zde do kolonky napište nové heslo)
 • Nové heslo znovu (zde do kolonky napište nové heslo ještě jednou)


Požadavky: 

 • Použijte pouze znaky a-z, 0-9 a pomlčku.
 • Uživatelské jméno musí obsahovat minimálně 4 znaky a maximálně 23 znaků.
 • Uživatelské heslo musí obsahovat minimálně 4 znaky a maximálně 32 znaků.

Jak zvolit bezpečné heslo?

Zásady bezpečného hesla:

 • min. délka 4 znaky
 • min. jedna číslice (0-9)
 • min. jedno velké písmeno (A-Z)
 • min. jedno malé písmeno (a-z)

Několik rad pro volbu hesla:

 • Nepoužívejte veřejně dostupné informace (např. kompletní slova nebo věty, Vaše uživatelské jméno, datum Vašeho narození, Vaši emailovou adresu nebo Vaše jméno).
 • Nepoužívejte jednoduchá hesla typu '1234', 'Abcd' nebo '1111'.
 • Můžete nahradit jednotlivá písmena čísly a pomlčkou ("M1-P4s-sw0r0" místo "mypassword"). Protože tento postup používá hodně uživatelů, použijte neobvyklou kombinaci (např. "M9-P8s-swo3d").
 • Můžete si také vymyslet větu a použít vždy jen první nebo druhé písmeno jednotlivých slov (např: "Každý dnes musí mít bezpečné heslo" vytvoří heslo "Kdmmbh" nebo "anuiee").


Další videonávody

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.