Příspěvky diskuzí 

 

 Možnosti a pravidla pro přidávání příspěvků do diskuzí:

 • Uživatel bere na vědomí, že v případě zakládání nových fór bude zakládat taková fóra, která mají pro potenciální návštěvníky fóra logický přínos. tj., není dovoleno zakládat fóra osobního rázu (např. "Erikovo či Petrovo fórum", "Bavte mě,Bavte se,Bavme se", "Teritorium" apod.). Nejsou povolena fóra pro omezený počet uživatelů, ani ta, jejichž účel není zřejmý z názvu (vyjímkou jsou soukromá fóra a fixní názvy odkazující na založení).
 • Server Chatujme.cz si vyhrazuje práva stanovená Listinou základních práv a svobod.
 • Platí zákaz zakládání diskusních fór charakteru (anti) fór, která jsou  identická s existujícím fórem. To se týká hlavně nově založených fór. Vyjímečně může administrátor udělit výjimku v případě : (např. "Antivirus" - diskuse zabývající ochranou proti Virům ). O tuto výjimku může zakladatel požádat administrátora příslušné kategorie. Administrátor musí výjimku vždy důkladně vysvělit.
 • Název a popis fóra nesmí obsahovat nick uživatele serveru Chatujme.cz
 • Není povoleno zakládat fóra charakteru (pořad,pořady) - hra,hry,hrajem" (zejména v kategorii fór Televize,Rádio,Film). To samé se vztahuje na již existující jiná témata, ke kterým je dodána koncovka "- hra" (apod.) za účelem virtuální chatové hry na dané témata.
 • Je zakázáno zákládat diskusní fóra, v jejichž obsahu se bude jakýmkoli způsobem komentovat administrační systém serveru Chatujme.cz,(administrátoři, stížnosti, rozbor systému, komentování interního dění či názory uživatelů na toto dění a věci s těmito tématy související
 • Fóra se všeobecnými názvy "admin", "administrace" nejsou povolená bez ohledu na tato ustanovení. Pakliže se tato fóra mají vztahovat k nějakému odbornému tématu, je nutno konzultovat věc s příslušným forum administrátorem.(Může se stát výjimka).
 • Jakýkoli odkaz či příspěvěk zaslaný více jak 2x je považován za "tapetování" a trestá se dle pravidel blokací. Rozhodujícím arbitrem v případě sporných případů je výhradně administrátor

 Pravidla pro diskuze v kategorii Stálé místnosti:

 • Každá stálá místnost na chatu Chatujme.cz může mít vlastní diskuzní forum, které bude stejnojmenné jako název místnosti (+ případná další podfóra k tomuto fóru).
 • Pravidlo č.1: Stálý správce či správci..musí být správci i v diskuzi,kterou mají k přidané místnosti.
 • Pravidlo č.2: Fórum prokazatelně musí patřit k místnosti a obsahem se zaměřovat do dané sekce.

 

 Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, kontaktujte administrátora nebo napište na email podpora@chatujme.cz


Chatujme.cz a jeho majitel a provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony. Uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí,  že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla Chatujme.cz.

 

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.