Dodržování obecně platných předpisů a zákonů


Chatujme.cz je služba a vyhrazuje si právo na nutnost dodržování platných právních předpisů a Zákona o veřejných médiích uživateli této domény www.chatujme.cz. Není tudíž dovoleno propagovat jakékoliv protizákonné aktivity a aktivity, které by byly zjevně v rozporu s platným zákonem.
 
Reagujte na výzvu administrátora nejpozději do 10 min jinak můžete být považováni za robota a tím pádem vyhozeni..

Není dále dovoleno jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Chatujme.cz, používat hanlivých a neetických forem při chatování.

Na Chatujme.cz se též nesmí porušovat autorská práva (např. sdělování sériových čísel, posílání cracků či nabízení nelegálních vypálených CD).

Je zakázáno prostřednictvím portálu provozovat jakoukoli výdělečnou činnost, výjimku tvoří pouze reklama společnosti zřizovatele domény a její reklamní aktivity.

Je zakázané využívat jakékoliv chyby Chatujme.cz, ať již bezpečnostní, nebo jiné.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.