Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

 


Správce údajů a Majitel dat

Chatujme.cz (Lukáš Ryšánek)
podpora@chatujme.cz

Naše Facebook aplikace, která nám zprostředkovává přihlášení na Chatujme.cz pomocí účtu z Facebooku, schromažďuje a uchovává některé osobní údaje od svých uživatelů, kteří se přihlásí pomocí Facebooku.

Oprávnění, na která se dotazujeme jsou:

  • Základní informace - Základní informace získané z vašeho profilu na Facebooku používáme pro kontrolu vašeho profilu na Chatujme.cz, mezi údaji jsou například id, jméno, profilový obrázek, pohlaví a lokace. Podle vašeho nastaveného soukromí na profilu Facebook může být poskytnutý i seznam přátel.
  • E-mail - Umožňuje vám posílat emaily s nejnovějšími změnami, upozoněními a vším co vás bude zajímat.
  • Publikace na zdi - S tímto oprávněním můžeme publikovat příspěvky na vaši zeď.

Na začátek ↑


Použítí dat a jiných poskytnutých údajů

Takto získané údaje nijak nepoškozujeme, neposkytujeme seznam schomážděných údajů ani je neposkytujeme třetím stranám. Tyto údaje slouží pouze k identifikaci uživatele a jeho nastavení pro pohodlné používání našeho portálu.
Osobní údaje mohou být získané pouze s vaším souhlasem, nebo automatickým shromážděním z používání.
Při neposkytunutí údajů může způsobit nemožnost využívání všech našich služeb, ale nijak to neohrozí pohled na vás, je to pouze vaše rozhodnutí.
Zodpovědnost za poskytnutí údajů třetím stranám přebíráte v okamžiku, kdy sami zveřejníte osobní údaje nebo jinak sdílíte i prostředníctvím naší aplikace. Tím nás zbavujete veškeré odpovědnosti.

Na začátek ↑


Způsob zpracování dat

Náš systém zpracovává data řádným způsobem a také dbá na bezpečnostní opatření pro zabránění neoprávněným přístupům, zvěřejnění, změně nebo neoprávněnému zničení dat.
Data jsou přístupná pouze prověřeným osobám, které se o tato data starají a udržují je. Tato data se můžou změnit/smazat při aktualizaci nebo jen na výslovnou žádost o smazání nebo upravení.
Aktualizovaný seznam osob, které mají přístup k datům může být kdykoliv vyžádán.
Údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služeb, které požadujete.

Na začátek ↑


Přístup k účtu pomocí Facebooku

Tato služba umožňuje propojit Chatujme.cz pomocí přihlášení na sociální síti Facebook od společnosti Facebook Inc.
Místo zpracování údajů: USA - Zásady ochrany osobních údaju

Na začátek ↑


Právní použití údajů

Vaše osobní údaje mohou být použity pro právní účely u soudu nebo v etapách vedoucích k případným právním sporům, které mohou vzniknout z nesprávného používání našeho portálu nebo našich služeb.
Měli byste si být vědomi skutečnosti, že regulace dat může být nezbytná k odhalení osobních údajů na žádost orgánů veřejné správy a Policie ČR.   

Na začátek ↑


Systémové protokoly a údržba

Pro případné zjištění chyb jsou zaznamenávány interakce do systémového logu (přihlášení, chybná interakce). Mohou zde být uchovány údaje jako je vaše přihlašovací IP adresa.

Na začátek ↑


Vaše práva

Máte právo si kdykoli zjistit, zda vaše osobní údaje byly uloženy ke Správci údajů, popřípadě Majiteli, aby jste se dozvěděli o jejich obsahu nebo původu, s cílem si ověřit jejich správnost nebo požádaní o doplnění, zrušení, aktualizaci nebo opravu těchto dat.
Chatujme.cz nepodporuje "Do Not Track" požadavky.

Na začátek ↑


Změny zásad ochrany soukromí a osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změny těchto zásad ochrany osobních údajů a tuto změnu ohlásíme veřejně.
Datum změny je vždy na konci stránky, pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami musíte neprodleně přestat používat tuto aplikaci a požádat o smazání vašich dat.
Pokud není uvedeno jinak, pak se tyto podmínky vztahují na ochranu všech vašich uživatelských dat. 

Na začátek ↑


Používání Cookies, dle nařízení EU

Cookies (sušenky) jsou soubory s informacemi dané stránky ve vašem prohlížeči. Používají se především k rozpoznání uživatele a tím i udržení jeho přihlášení na webové stránce.
Na základě směrnice EU všechny weby využívajicí cookies, musí vyžádat souhlas s jejich použitím. Pro českou republiku toto nařízení je reprezentováno pouze jako doporučení.
Nicméně používáme služeb třetích stran mimo ČR, například Google Analytics pro měření návštěvnosti Chatujme.cz. Proto je nutné informovat o tomto uživatele a zároven si vyžádat jejich souhlas.
Tento souhlas není nutné z vaší strany udělit, nicméně není možné poté využívat služby Chatujme.cz a musíte stránku opustit a nepoužívat jí.
Tento souhlas nemění nic na stávajicích funkcích ani nezavádí nic nového, jde pouze o nutnost limitovanou datumem 30.9.2015 ze strany EU.

Více informací můžete nalézt zde https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Na začátek ↑


Definice

Osobní údaje / data
Veškeré informace týkající se fyzické osoby, právnické osoby, instituce nebo sdružení, které jsou nebo můžou být identifikovatelné i nepřímo, na základě spojitosti s ostatními informacemi.

Použití dat
Informace shromáždené automaticky z této aplikace (nebo služby třetích stran zahrnutých v této aplikaci), které mohou obsahovat: IP adresy nebo doménová jména počítaču využívaných uživateli, kteří používají tuto aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas přístupu, metody využití k podání žádosti na server, velikost souboru přijatých v relaci, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspešný výsledek, chyby, atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému využívané uživatelem, různé časové údaje návštevy (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace), a podrobnosti o vašem pohybu v rámci aplikace se zvláštním zřetelem na sekvenci navštívených stránek, a další parametry o operačním systému zařízení a nebo uživatelské prostredí IT.

Na začátek ↑


Právní informace

Upozornění pro uživatele v Evropě: v tomto prohlášení o ochrane soukromí byly připraveny v plnění povinností podle Čl. 10 směrnice ES n. 95/46/ES a v souladu s ustanoveními směrnice 2002/58/ES, ve znění směrnice 2009/136/ES, na téma Cookies.

Na začátek ↑

 Datum poslední změny: 30. 05. 2014

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.


Komentář / Dotaz k článku nápovědy

Níže uvedené komentáře jsou prostřednictvím Facebooku (tzn. nekomentujete pod účtem Chatujme.cz), pokud nechcete publikovat Váš komentář na FB stačí odkliknout 'Zveřejnit taky na Facebooku '.
V případě, že nechcete vůbec komentovat skrz Facebook komentář, můžete nás kontaktovat na e-mailu podpora@chatujme.cz (email. adresa NIKDY neobsahuje tečku na konci!).
DěkujemeTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním Chatujme.cz s tímto souhlasíte. Další informace