Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

 

 


Správce údajů a majitel dat

Internetový portál Chatujme.cz provozuje Lukáš Ryšánek.
Správcem a současně zpracovatelem osobních údajů je Lukáš Ryšánek, Vrbčany 142, IČ 88361004
Kontaktní email: podpora@chatujme.cz


 

Bezpečnost a šifrování dat

Veškeré údaje, které nám zašlete po registraci nebo přihlášení (např. kontaktní údaje, profilové údaje, a jiné důverné údaje, jsou přenášeny se zakódováním certifikáty SSL (Secure Socket Layer). Jedná se o uznávanou a velmi rozšířenou techniku. S ohledem na naše databáze byla provedena všechna technická opatření k bezpečnému uložení Vašich údajů. Přístup k informacím je vyhrazen jen vybraným zaměstnancům a je poskytován jen pro účely kontroly kvality a přezkoumání stížností nebo za účelem zmaření podvodů.


 

Shromažďování a zpracování

Přístup bez přihlášení
Při návštěvě veřejné části Chatujme nepožadujeme ani neukládáme žádné osobní údaje. Ukládají se pouze níže uvedené údaje pro účely statistik návštěvnosti a nemají žádný vztah ke konkretní osobě

 • IP adresu (internetovou protokolovací adresu) přístupového počítače
 • webovou stránku, ze které nás navštěvujete (URL)
 • webové stránky, které u nás navštívíte
 • datum a dobu trvání návštěvy
 • typ prohlížeče a jeho nastavení
 • operační systém

Přístup s přihlášením
Chcete-li využít služeb Chatujme.cz je nutné vyplnit několik osobních údajů (povinné údaje) pro vytvoření registrace a bez kterých není možné poskytnout služby a tím ani dokončit Vaší registraci. Některé z údajů jsou nepovinné a vy můžete svobodně rozhodnout zda je vyplnit nebo nevyplnit, jedná se především o údaje Vašeho profilu který máte k dispozici po potvrzení registrace.

K registraci jsou nutné tyto údaje

 • pohlaví
 • e-mailová adresa (tento údaj není veřejný)
 • heslo (heslo šifrujeme bezpečným algoritmem)
 • datum narození (tento údaj není povinný)

Údaje vašeho veřejného profilu
Tyto uvedené údaje nejsou povinné a nijak ověřované na pravdivost

 • obec, okres a země
 • fotografie
 • kontaktní údaje IM a sociální sítě
 • údaje o Vaší postavě, povaze, zájmech, závislostech, povolání, sexuální orientace
 • možnost propojení uživatelů vrámci přátelství nebo vztahu
 • údaje které doplníte nad rámec profilu např. v kolonkách komentáře k daným sekcím profilu

Tyto údaje jsou z veřejné a přístupné všem uživatelum krom speciálních případů.
K těmto případům patří:

 • Možnost ignorace daného uživatele (neuvidí Váš profil)
 • Možnost skrytí Vašich údajů před ostatními uživateli v sekci Soukromí v nastaveni profilu
 • Je-li k tomu jiný důvod např. z důvodu porušení pravidel služby

Další údaje které Chatujme.cz shromažduje

Mimo výše uvedené Chatujme.cz shromažďuje data potřebná k fungování služby. Především se jedná o identifikační údaje nutné pro přihlášení, případné řešení problémů nebo statistické účely.

 • IP adresa použita při přihlášení
 • ID uživatele
 • Název a URL právě načtené stránky
 • Cookies (aktivní přihlášení a id prohlížeče)


Údaje zjištěné službami třetích stran

Chatujme.cz využíva pro možnost přihlášení a registrace spojení s Facebookem a tím schromažďuje a uchovává některé osobní údaje od svých uživatelů, kteří se přihlásí pomocí Facebooku.

 • Základní informace - Základní informace získané z vašeho profilu na Facebooku používáme pro kontrolu vašeho profilu na Chatujme.cz, mezi údaji jsou například id, jméno, profilový obrázek, pohlaví a lokace. Podle vašeho nastaveného soukromí na profilu Facebook může být poskytnutý i seznam přátel.
 • E-mail - Umožňuje vám posílat emaily s nejnovějšími změnami, upozoněními a vším co vás bude zajímat.
 • Publikace na zdi - S tímto oprávněním můžeme publikovat příspěvky na vaši zeď.


Na začátek ↑


Použítí osobních dat a jiných poskytnutých údajů

Veškeré získané údaje nijak nepoškozujeme, neposkytujeme seznam schomážděných údajů, neprodáváme a poskytnutí třetím stranám jen pokud to není výhradně nutné k poskytnutí služby a to jen pouze s Vaším souhlasem (například platební brána) a nebo v případě, že je to nutné pro plnění zakonných povinností (např. když údaje požaduje státní vyšetřovací nebo bezpečnostní úřad).
Tyto údaje slouží pouze k identifikaci uživatele a jeho nastavení pro pohodlné používání našeho portálu.
Shromážděná data se tudíž používají k poskytování služeb vyžadovaných uživatelem a s tím souvisejicím servisem. Slouží však i k odhalení a vyšetření případné zakázané nebo ilegální činnosti a k prosazení Obecných podmínek a plnění smluv.
Při neposkytunutí údajů může způsobit nemožnost využívání všech našich služeb, ale nijak to neohrozí pohled na vás, je to pouze vaše rozhodnutí.
Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu.
Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů (a to pouze pokud to bude nutné z nekterých z výše uvedených důvodů) bude provádět pouze pověřená osoba se kterýou má Chatujme.cz uzavřené smlouvy o mlčenlivosti.

Přesnějsí popis použití osobních údajů

 • Všichni uživatelé si mohou zobrazit přes stránku Chatujme.cz Vaše údaje, texty nebo fotografie zadané v profilu, pokud si to nezvolíte jinak viz výše
 • Chatujme.cz zobrazuje návštěvy jiných uživatelů na Vašem profilu
 • Automaticky filtr nevyzádaných zpráv na základe vzorků textu které lze považovat za SPAM
 • Možnost oslovit ostatní uživatelé prostřednictvím vzkazu se zachováním kontaktních údajů v soukromí
 • Emailová upozornění
  • Systémové emaily (upozornení z diskuze, upozornění na nový vzkaz nebo důležitou interakci z portalů)
  • Registrační emaily (potvrzení registrace, upozornění o smazání účtu, žádost o změnu hesla)
  • Informační emaily (především emaily ohledně novinek nebo důležitých upozornení nebo informací týkajicích se Chatujme.cz)
 • Funkce zobrazení stavu zpráv ve vzkaznicích (archivováno, přečteno, smazáno)

Rádi bychom Vás upozornili, že provádíme statistickou analýzu dat o využívání našich emailových upozornění. Ta se odehrává pomocí malých grafických elementů, které jsou vloženy do emailů (tzv. pixely). Pokud si nepřejete, aby bylo Vaše chování analyzováno, můžete si zobrazování pixelů standardně deaktivovat ve svém emailovém klientovi. Další infomrace najdete v manuálech pro Microsoft Outlook nebo Mozillu Thunderbird. V takovém případě ovšem nemusí být zprávy kompletně zobrazeny.


Zodpovědnost za poskytnutí údajů třetím stranám přebíráte v okamžiku, kdy sami zveřejníte osobní údaje nebo jinak sdílíte i prostředníctvím naší aplikace. Tím nás zbavujete veškeré odpovědnosti.

Na začátek ↑


Způsob zpracování dat

Pokud v rámci poskytování služeb zprostředkujeme Vaše údaje ostatním členům, děje se tak výhradně pod Vámi uvedeným uživatelským jménem. V žádném případě neposkytujeme jiným členům informace, které se bezprostředně týkají kontaktních údajů (např. Vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa).
Náš systém zpracovává data řádným způsobem a také dbá na bezpečnostní opatření pro zabránění neoprávněným přístupům, zvěřejnění, změně nebo neoprávněnému zničení dat.

Data jsou přístupná pouze prověřeným osobám, které se o tato data starají a udržují je. Tato data se můžou změnit/smazat při aktualizaci nebo jen na žádost o smazání, zapomenutí nebo upravení.
Aktualizovaný seznam osob, které mají přístup k datům může být kdykoliv vyžádán.
Údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služeb, které požadujete.

Na začátek ↑


Přístup k účtu pomocí Facebooku

Tato služba umožňuje propojit Chatujme.cz pomocí přihlášení na sociální síti Facebook od společnosti Facebook Inc.
Místo zpracování údajů: USA - Zásady ochrany osobních údaju

Na začátek ↑


Právní použití údajů

Vaše osobní údaje mohou být použity pro právní účely u soudu nebo v etapách vedoucích k případným právním sporům, které mohou vzniknout z nesprávného používání našeho portálu nebo našich služeb.
Měli byste si být vědomi skutečnosti, že regulace dat může být nezbytná k odhalení osobních údajů na žádost orgánů veřejné správy a Policie ČR.   

Na začátek ↑


 

Vaše práva

Máte právo kdykoliv získat informace o tom, jaké údaje o Vaší osobě ukládáme a jaká jsou nastavení Vašeho uživatelského účtu. Tyto informace můžete případně opravit nebo nechat vymazat.
Upozorňujeme Vás, že Vaše právo na smazání údajů může být omezeno zákonnou povinností uchovávání údajů, kterou musíme respektovat. Kromě toho si dle zákona mohou soudy, orgány činné v trestním řízení nebo jiné zákonem určené úřady údaje vyvolat nebo vyžádat informaci.
Chatujme.cz nepodporuje "Do Not Track" požadavky.

 

Na začátek ↑


Souhlas a právo na odvolání

Použijeme-li údaje k účelu, který vyžaduje podle zákonných ustanovení Vaše svolení, požádáme Vás o Váš výslovný souhlas a Vaše svolení bude zaprotokolováno.

Máte právo kdykoliv svůj jednou udělený souhlas odvolat a/nebo nesouhlasit s budoucím používáním Vašich údajů.

Upozorňujeme Vás, že v případě odvolání možnosti používání určitých údajů může být znemožněno poskytování služeb v rámci

Pro odvolání souhlasu lze použít nastavení Vašeho účtu a nebo nám zašlete zprávu na email podpora@chatujme.cz

Na začátek ↑


Změny zásad ochrany soukromí a osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změny těchto zásad ochrany osobních údajů a tuto změnu ohlásíme veřejně.
Datum změny je vždy na konci stránky, pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami musíte neprodleně přestat používat tuto aplikaci a požádat o smazání vašich dat.
Pokud není uvedeno jinak, pak se tyto podmínky vztahují na ochranu všech vašich uživatelských dat. 

Na začátek ↑


Používání Cookies, dle nařízení EU

Cookies (sušenky) jsou soubory s informacemi dané stránky ve vašem prohlížeči. Používají se především k rozpoznání uživatele a tím i udržení jeho přihlášení na webové stránce.
Na základě směrnice EU všechny weby využívajicí cookies, musí vyžádat souhlas s jejich použitím. Pro českou republiku toto nařízení je reprezentováno pouze jako doporučení.
Nicméně používáme služeb třetích stran mimo ČR, například Google Analytics pro měření návštěvnosti Chatujme.cz. Proto je nutné informovat o tomto uživatele a zároven si vyžádat jejich souhlas.
Tento souhlas není nutné z vaší strany udělit, nicméně není možné poté využívat služby Chatujme.cz a musíte stránku opustit a nepoužívat jí.
Tento souhlas nemění nic na stávajicích funkcích ani nezavádí nic nového, jde pouze o nutnost limitovanou datumem 30.9.2015 ze strany EU.
K 25.5.2018 tuto směrnici nahrazuje nařízení obecné GDPR

Více informací můžete nalézt zde https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Více informací k GDPR můžete nalézt zde
https://www.uoou.cz/gdpr-obecne-narizeni/ds-3938/p1=3938

Na začátek ↑


 

Definice

Osobní údaje / data
Veškeré informace týkající se fyzické osoby, právnické osoby, instituce nebo sdružení, které jsou nebo můžou být identifikovatelné i nepřímo, na základě spojitosti s ostatními informacemi.

Použití dat
Informace shromáždené automaticky z této aplikace (nebo služby třetích stran zahrnutých v této aplikaci), které mohou obsahovat: IP adresy nebo doménová jména počítaču využívaných uživateli, kteří používají tuto aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas přístupu, metody využití k podání žádosti na server, velikost souboru přijatých v relaci, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspešný výsledek, chyby, atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému využívané uživatelem, různé časové údaje návštevy (např. čas strávený na každé stránce v rámci aplikace), a podrobnosti o vašem pohybu v rámci aplikace se zvláštním zřetelem na sekvenci navštívených stránek, a další parametry o operačním systému zařízení a nebo uživatelské prostredí IT.

Na začátek ↑


Právní informace

Upozornění pro uživatele v Evropě: v tomto prohlášení o ochrane soukromí byly připraveny v plnění povinností podle Čl. 10 směrnice ES n. 95/46/ES a v souladu s ustanoveními směrnice 2002/58/ES, ve znění směrnice 2009/136/ES, na téma Cookies.

 

Na začátek ↑

Důležité informace

Každý uživatel internetu by si měl být vědom toho, že informace, které zveřejní, mohou vidět a ukládat ostatní uživatelé internetu na celém světě. eDarling výslovně upozorňuje uživatele na to, že není možno poskytnout absolutní ochranu dat při jejich přenosu ve veřejných sítích. Proto si buďte plně vždy vědomi toho, že se pohybujete ve veřejném prostoru a odpovědně dbejte ochrany svého soukromí.

Datum poslední změny: 24. 05. 2018

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.