Příkazy a psaní v místnosti

Příkazy pro všechny uživatele v místnosti
Příkazy pro Stálé správce

Psaní v místnosti na sklo vidí všichni uživatelé. Psaní šeptem vidíte jenom Vy a uživatel, se kterým šeptem píšete. Nikdo jiný Vaše psaní šeptem nevidí!
Uživatele, kterému chcete šeptat, můžete vybrat ze seznamu vedle kolonky na psaní nebo použít patřičný příkaz pro šeptání viz. dále.

Doplňování nicků pomocí TAB: Pro zjednodušení psaní v místnosti na sklo stačí napsat počáteční písmeno uživatele, kterému chcete psát a použít tabelátor - klávesa TAB. Další písmena uživatele se pak doplní automaticky. Pokud je v místnosti více uživatelů se stejným počátečním písmenem, stiskněte klávesu TAB vícekrát, dokud se nezobrazí uživatel, kterému chcete psát.

Zde jsou uvedené příkazy a zkratky pro použití v místnosti.

Příkazy pro všechny uživatele v místnosti:

 • /m nick text - Odešle  zprávu šeptem uživateli i do jiné místnosti
  • Lze použít i příkaz /s
 •  /info nick - Zobrazí profil uživatele
  • Lze použít i příkaz /i
 • /exit - Odejít z místnosti
  • Lze použít i příkazy /odejít nebo /q
 • /dice - Hodí kostkou

Příkazy pro Stálé správce - SS v místnosti:

 • /cls - Smaže celé sklo (text) všech uživatelů v místnosti
 • /cls nick  - Smaže sklo (text) jednoho daného uživatele
 • /kick nick text - Vyhodí (kick) daného uživatele z místnosti na 5 minut a zobrazí důvod vyhození (kicku)
  • Lze použít i /k nick text nebo /vykopni nick text
 • /unkick nick - Umožní vyhozenému uživateli okamžitý návrat do místnosti po předchozím vyhození (kicku)
 • /admin nick - Předá správcovství
  • Lze použít i příkazy /a nick nebo /ds nick

 

Další příkazy budou postupně doplňovány.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.