Zeď - Nástěnka

Nastavení, zobrazovování nástěnky na profilu a schvalování příspěvků je třeba si nastavit nejprve na profilu v Nastavení / Můj profil / Ostatní / Nástěnka

Podbarvení nástěnky si můžete nastavit podle svého přání v Nastavení / Můj profil / Ostatní / Ostatní

Vložení příspěvku provedete v profilu uživatele záložka "Zeď".

Editace Vámi přidaných příspěvků na nástěnce je časově neomezená. V případě schvalování cílové nástěnky se příspěvek znovu označí jako neschválený.

Počet příspěvků na nástěnce je omezen na maximum 200 příspěvků. To znamená 20 stránek po 10 ti příspěvcích. S přibývajícími novými příspěvky jsou odmazávány nejstarší příspěvky dle data vložení každé 4 hodiny. Editace příspěvku zaktualizuje čas vložení. Na nástěnce zůstáva 200 nejnovějších příspěvků. 

Na nástěnku můžete vkládat Vy nebo jiní uživatelé různé příspěvky (texty, videa, fotografie).

Do příspěvku lze vkládat:

 • Pomocí editoru na nástěnce
 • Pomocí tagů

Jsou povolené HTML tagy <b>, <i>, <h2>, <strong>, <p>, <ul>, <li>, <br>, <img> a <a> <object>

Povolené tagy
vidíte i při vkládání příspěvku na nástěnku.
Příspěvky od jiných uživatelů je nutné následně schválit ke zveřejnění.

Na nástěnku / zeď je zakázáno přidávat reklamní sdělení, urážky a materiály pornografického charakteru!

Pravidla pro obsah na nástěnce jsou totožná s obecnými pravidly Chatujme.cz a s pravidly pro uživatele na chatujme.cz!


Návody na vkládání příspěvků

 

Text

 • Tučný text (Bold) - Vytvoříte tagy <b> nebo <strong>
  <b>zde napište text</b> nebo také <strong>zde napište text</strong>
 • Kurzíva (Italic) - Vytvoříte tagem <i>zde napište text</i>
 • Podtržený text - Vytvoříte tagem <u>zde napište text</u>
 • Odkaz - Vytvoříte tagem <a href="/URL odkazu">text odkazu</a>


Video-návod pro vkládání textu

Barva písma

 • Barva písma - Vytvoříte tagem font. Barva písma je v uvozovkách. V tomto příkladu "red" (červená)
  <font color="red">červené písmo</font>


Video-návod pro vkládání barvy písma

Řádkování

 • Nový řádek - Vytvoříte tagy br a p.
  <p>
  1. řádek<br />
  2. řádek </p>


Video-návod pro vkládání řádkování

Seznam

 • Číslovaný seznam - Vytvoříte tagem <cl>  a  <li> je samotná položka.
  <ol>
  <li>První položka</li>
  <li>Druhá položka</li>
  </ol>
 • Odrážkový seznam - Vytvoříte tagem <ul>  a  <li> je samotná položka
  <ul>
  <li>První položka</li>
  <li>Druhá položka</li>
  </ul>


Video-návod pro vkládání seznamu

Obrázek

 • Obrázek - Vložíte pomocí tagu img
  <img src="zde vložte URL obrázku">

Do uvozovek vložíte URL obrázku. Obrázek musí být uložený na internetu a URL obrázku zjistíte následovně:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný obrázek, otevře se karta a na ní zvolte "Vlastnosti".
 • Označíte myší adresu URL a zkopírujete (Ctrl+C)
 • Zkopírovanou URL adresu vložíte (CTRL+V) do tagu místo slov "zde vložte URL obrázku". Celý tag pak zkopírujte a vložte na nástěnku.
 • Příklad vloženi obrázku loga chatujme.cz: <img src="https://static.chatujme.cz/images/logo.png">

Zvuk

 • Zvuk - Vložíte pomocí tagu <embed> nebo <object>
  <embed src="skladba.mid" autostart="true" hidden="true"></embed>

Video-návod pro vkládání hudby a zvuku

Video

 • Video - Vložíte podobně jako zvuk pomocí tagu <embed> nebo <object>

Nejjednodušší způsob vložení je např. z Youtube nebo Stream případně jiného videokanálu pomocí HTML kódu určeného pro vložení na stránky.

 • U každého videa na těchto serverech je uveden HTML kód, který právě umožňuje toto vložení. Na YouTube jej najdete v záložce "Sdílet" v rámečku s označením Vložit. Na Streamu najdete kód po rozklepnutí tlačítka "Více" a zde pod označením "Kód na web".
 • Klepněte myší dovnitř rámečku s kódem a zkopírujte (Ctrl+C) a vložte pomocí (Ctrl+V) na nástěnku.

Další videonávody

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.