Dočasní správci

 

Dočasný správce
Pravomoce dočasného správce
Informace pro Dočasného správce


Stálí správci
Pravomoce stálého správce
Stálým správcem se můžete stát...
Informace pro stálého správce
Pravomoce stálého správce
Zrušení, odebrání Stálého správce

 

Dočasný správce httpsstaticchatujmeczimagesopravneni1png  (dále jen DS) získá uživatel automaticky při založení dočasné místnosti (povinnost mít nachatováno min 20h ) nebo ve stálé místnosti pověřením od stálého správce, administrátora nebo jiného DS.

DS - pomáhá udržovat pořádek v místnosti nebo zastupuje SS v jeho nepřítomnosti. Jeho pravomoce jsou podobné jako u SS. Může vyloučit uživatele z místnosti při porušování pravidel místnosti a to i bez dohody s SS. DS může navrhovat uživatele do BLACKLISTU. Nesmí však svých práv zneužívat, jinak je zařazen do zákazu DS.

 Pravomoce dočasného správce

Dočasný správce může v místnosti:

 • Měnit popis místnosti (Dočasná)
 • Zamknout místnost (Dočasná)
 • Nastavit URL  pokud má webové stránky k místnosti (Dočasná)
 • Nastavit pozadí skla (Dočasná)
 • Vyhodit uživatele (vhodné a doporučené pořídit screen z historie místnosti) nebo předat správce (při předání DS o něj přijdu)

 

Bez upozornění může DS vyhodit (kicknout) uživatele z místností v následujících případech:

 • U dočasné místnosti pokud čekáte na dotyčný nick (je nutné to napsat do popisu místnosti "jen pro xxx") ostatní nepozvaní uživatelé mohou být bez varování vyhozeni.
 • pokud jsou tyto místnosti specificky zaměřené, což je patrné z názvu a popisu místnosti (např. Jen pro holky, Jen pro kluky), a daný uživatel evidentně a průkazně nesplňuje tato kritéria.
 • Reklama a lákání na jiné chat portály a místnosti, zakázané odkazy podle pravidel chatujme.cz nebo zakázané odkazy na webu nebo v popisu místnosti v rámci pravidel chatujme.cz, finanční nabídky, dobíjení kreditu, zveřejňování citlivých osobních údajů, hrubé vulgární výrazy, tapetování smajlíkama nebo textem, reklamy a opakované porušování pravidel. Pravidla pro uživatele, kde najdete povolené a zakázané aktivity.

Informace pro Dočasného správce

 • Vyhození uživatele je v trvání 5 minut , každé další vyhození je 5x5, 25x5 apod.
 • DS by měl umět udělat screenshot pro případné dokazování vzniklého problému při eliminaci narušitele místnosti
 • DS nesmí vyhazovat za:
  • Neaktivitu uživatele
  • Nepozdravení (pozdravit je slušnost, ale ne povinnost)
  • Bezdůvodně bez porušení pravidel, nebo s nesmyslným odůvodněním nechcinechcem apod.

 

Stálí správci

 

Stálým správcem se můžete stát...
Informace pro stálého správce
Pravomoce stálého správce
Zrušení, odebrání Stálého správce

Stálý správce httpsstaticchatujmeczimagesopravneni2png je uživatel, který  má na starost svěřenou místnost, dohlíží na dodržovaní pravidel a bezproblémový chod místnosti. Je povinen dodržovat pravidla, na jejichž základě může uživatele vyhodit (Kick) z místnosti.

Stálým správcem se můžete stát, pokud splníte níže uvedené podmínky:

 • Nachatováno alespoň 100 hodin.
 • Minimální věk v kategorii Sex a vše kolem něj 18 let, Seznámení a flirt 15 let a v ostatních ketegoriích bez limitu.
 • Žádné tresty od Administrátorů.
 • Nemít žádný záznam na Blacklistu (černá listina).
 • Zaplacením stálé místnosti (Není potřeba mít nachatováno 100 hodin, zakladatel si zaplatí na 1 rok místnost + Stálého správce - platba 500 Kč/rok). Certifikace výhodou. Zakladatel místnosti = SS (podmínky ustáleni místnosti)
 • Pokud tyto podmínky splňujete, obraťte se na Administrátory. 
  přidělení funkce SS do zaběhnuté místnosti rozhoduje vždy Administrátor, Zakladatel místnosti nebo SS pomocí hlasování.
  Pokud si založíte vlastní místnost, jste při jejím ustálení uvedeni jako zakladatel a současně automaticky získáváte funkci SS v této místnosti.

  SS nemusí plnit žádný limit hodin strávený v místnosti, ale měl by pravidelně navštěvovat místnost, chodit častěji nežli ostatní uživatelé.

V případě mírného porušení pravidel uživateli je vhodné, aby SS nejprve dotyčného uživatele upozornil napomenutím na pravidla chatujme.cz nebo místnosti. Pokud uživatel nereaguje a nadále porušuje pravidla, stálý správce může udělit uživateli postih vyhozením z místnosti (kick).

Informace pro  stálého správce

 • Vyhození uživatele je v trvání 5 minut, každé další vyhození je 5x5 (25min), 25x5 (125min) apod .
 • SS by měl umět pořídit screenshoty z historie místnosti při kicku. Může se tím vyřešit rychleji případný spor s vykopnutým uživatelem, který má pocit, že byl vykopnut neprávem.
 • SS (stejně jako DS) nesmí vyhazovat za:
  • Neaktivitu uživatele
  • Nepozdravení (pozdravit je slušnost, ale ne povinnost).
  • Bezdůvodně bez porušení pravidel, nebo s nesmyslným odůvodněním nechcinechcem apod.

Pravomoce stálého správce

Bez upozornění může SS vyhodit (kicknout) uživatele z místností v následujících případech:

 • pokud jsou tyto místnosti specificky zaměřené, což je patrné z názvu a popisu místnosti (např. Jen pro holky, Jen pro kluky), a daný uživatel evidentně a průkazně nesplňuje tato kritéria.
 • Reklama a lákání na jiné chat portály a místnosti, zakázané odkazy podle pravidel chatujme.cz nebo zakázané odkazy na webu nebo v popisu místnosti v rámci pravidel chatujme.cz, finanční nabídky, dobíjení kreditu, zveřejňování citlivých osobních údajů, hrubé vulgární výrazy, tapetování smajlíkama nebo textem, reklamy a opakované porušování pravidel. Pravidla pro uživatele, kde najdete povolené a zakázané aktivity.

Stálý správce může v místnosti:

 • Předat (přidělit) httpsstaticchatujmeczimagesopravneni1png dočasného správce (DS).
 • Hlasovat o přidělení nebo odejmutí (SS).
 • Měnit popis místnosti.
 • Zaheslovat/odheslovat místnost (po domluvě s ostatními SS místnosti).
 • Mazat sklo v místnosti  (celé i bezdůvodně ), ale pokud by bylo mazání vícekrát za sebou,  je to už porušování pravidel Chatujme.cz.
 • Mazat text pouze jednoho uživatele. V tomto případě však smazání skla musí být odůvodněné - např. porušení pravidel, reklama, spam apod. Bezdůvodné smazání textu uživatele znamená hrubé porušení pravidel funkce SS!
 • Vyhodit uživatele z místnosti v případě porušování pravidel.
 • Black list - Zakázat vstup uživateli do místnosti na základě porušování pravidel uživatelem. (Povinnost 3 různé screeny za jednotlivé 3 porušení = 3 vyhození = 3 screeny).  Screenshoot je nutné pořídit z historie místnosti.

Stálý správce nesmí zneužívat své funkce k řešení osobních sporů, vyhazovat bezdůvodně nebo jinak porušovat práva uživatelů nebo portálu chatujme.cz.
Stálý správce může být SS maximálně ve třech místnostech.
Minimální věk SS musí být v kategorii Sex a vše kolem něj 18 let, Seznámení a flirt 15 let a v ostatních kategoriích bez limitu.

Stálý správce by se měl důkladně seznámit s nápovědou a pravidly zejména v následujících odkazech.

 

Zrušení, odebrání Stálého správce může nastat v následujících případech:

 • Porušování pravidel chatujme.cz a  porušování práv uživatelů.
 • Zneužívání funkce SS.
 • Mít funkci SS ve více místnostech než jsou 3 
 • Položením funkce samotného SS nebo přehlasováním ostatních SS.
 • Zrušením, smazáním učtu.
 • Použití Více vlastních nicků v rámci jedné místnosti.

Smazání stálého správce (SS) probíha v menu místnosti pomocí hlasování, kdy nadpoloviční většina odhlasuje odebrání správce. Popřípadě zakladatel místnosti může hlasování "vynutit" a tím proběhne přidání nebo odebráni bez hlasováni. Podmínka pro použití vynuceného hlasování je, že nick nesmí již být v hlasování.Tato pravidla a povinnosti platí i pro dostupné pravomoce dočasných správců. V případě jejich porušení se uživatel, který zneužije nebo jinak poruší tyto pravidla, vystavuje dočasné blokaci účtu.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.