Postihy uživatelů


I postihy uživatelů jsou běžnousoučástí každého chatovacíhoportálua proto ani my nejsmevýjimkou. Postihy jsouudělovány za porušovánípravidel a zakázaných aktivit. Zakázané aktivity najdete v kategorii Pravidla Chatujme.cz, záložka Nevhodné a zakázané chování..
Zde najdete, jaképostihyVás mohoupotkat za porušovánípravidel a kdo může postih udělit.

 • Systém- Postih udělí systém automaticky (bod 1.)
 • SS a Administrátor - Postih může udělit SS nebo administrátor (bod 2. - 4.)
 • Administrátor - Postih může udělit administrátor (bod 2. - 9.)

 

 1. Systémové vyhození - Systém Vás automaticky vyhodíza neaktivitu pokud nepromluvíte 45 minut nebo 15 minut po uzavření prohlížeče
 2. Vyhození z místnosti - Kick Vám zakáže vstup do dané místnosti na 5 minut. Každé další vyhození je 5x5, 25x5 apod. Poté se můžete vrátit zpět a rozumně se bavit dál. Pokud jste se ale neponaučili a pokračujete v porušování pravidel, můžete dostat k tomu i další postih.
 3. Smazání textu- Pokud Vám Stálý Správce nebo Administrátor smaže veškerý Váš text v místnosti, znamená to, že jste porušili pravidla Chatujme.cz. Zřejmě bylo na skle něco, co tam být nemělo. V tom případě budete upozorněni, že jste porušili pravidla, ale nebyli jste vyhozeni, jen Vám byl udělen trest. Po opakovaném porušení můžete být vyhozeni.
 4. Black List - Je zákaz vstupu do dané místnosti.
 5. Admin Black list (Zákaz vstupu do místnosti) - Zakáže vstup do dané místnosti na počet dní, které určí daný administrátor
 6. Admin kick (Vykopnutí administrátorem) - Administrátor vyhodí z dané místnosti uživatele na libovolně dlouhou dobu. Vůči tomuto vykopnutí je imunní /unkick.
 7. Admin kill (Vyhození ze všech místností) - Vyhodí ze všech místností na libovolně dlouhou dobu.
 8. Blokace nicku- Pokud v porušování pravidel pokračujete blokace nicku Vás vyhodí ze všech místností a zablokuje se Vám celý uživatelský účet, což znamená, že se nedostanete na fóra, vzkazy, úpravu svého profilu, fotek, prostě ničeho.
 9. Blokace IP adresy - Zavážné a opakované porušování pravidel Vás  blokace IP adresy vyhodí ze všech místností, znemožní Vám všechny funkce stejně jako blokace nicku, ale navíc Vám nedovolí se přihlásit na žádný z Vašich nicků a ani založit nick
 10. Smazání profilu - Smazání profilu je nenávratná akce. Přijdete tím o nachatované hodiny, fotky, profil, prostě vše, co jste měli nastavené, včetně doručených vzkazů, příspěvků na fórech atd.

 

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.