Pravidla Diskuzního fóra

 Obecná ustanovení:

Každý uživatel je povinen řídit se těmito pravidly a v případě dotazu ohledně pravidel diskuzních fór se obrátit na správce případně administrátora.

 • Chovejte se slušně. Neurážejte ostatní a nepoužívejte vulgarismy. Pište k tématu. Vyvarujte se zbytečného odbočování od tématu a příspěvků s nulovou informační hodnotou, a to zejména v odborných diskuzích .
 • Hledejte, než se zeptáte. Mnohé dotazy byly již dříve položeny a zodpovězeny jinými uživateli.Ušetříte tím čas sobě i ostatním.
 • Když zakládáte nové vlákno, použijte smysluplný předmět tématu a před samotným založením vlákna se přesvedčte zda již stejné nebo podobné vlákno neexistuje.
 • V případě, že používáte citaci, citujte pouze to, na co reagujete ať je zřejmé, na co reagujete. Toto pravidlo poslouží přehlednosti a lepší čitelnosti diskuze.
 • Úmyslné šíření poplašných je zakázáno.
 • Každý uživatel je povinen znát aktuální závazná pravidla a dodržovat je. Při porušení pravidel může být příspěvek smazán a uživatel potrestán napomenutím nebo dočasným či trvalým vyloučením z diskuze. O trvalém vyloučení rozhoduje administrátor chatujme.cz.
 • Duplicitní účty jedné stejné osoby nejsou povoleny a mohou být blokovány nebo smazány.

 

 Doporučení:

 • Dbejte upozornění a příkazů administrátorů. Pokud se Vám rozhodnutí administrátora nelíbí, SLUŠNĚ mu napište. Pokud administrátor řekne, že to tak bude, bez další diskuse ho poslechněte.
 • Pokud Vám administrátor udělí trest, máte možnost se ho slušně zeptat na důvody. Pokud s ním nesouhlasíte, obraťte se na adminy s vyššími právy.
 • Pokud Vás někdo napadá, či obtěžuje a dochází tím k porušení pravidel, můžete toto jednání nahlásit správci diskuze, popřípadě administrátorovi. Jako důkaz takového jednání může posloužit tzv. screenshot z historie diskuze (printscreen/otisk obrazovky).

 Povinnosti správců:

  Mimo standardní povinnosti správce vyplývajicí z obecných pravidel Chatujme patří mezi povinnosti správce i následujicí

 • Aktivní řešení nahlášených příspěvků v nejlepším zájmu diskuze ale také nahlašovatele.
  Odůvodnění vyřešení musí být nezaujaté, podrobné, věcné a v souladu s pravidly portálu.
  Nejdelší doba k vyřešení nahlášení příspevku je stanovena na 7 dní, v odůvodněných případech lze tento limit prodloužit (dovolená, nemoc atd...)
  Zneužívání nebo ignorování této povinnosti může vést k postihu nebo až k blokaci a to na obou stranách jak nahlašovatele tak řešitele.
  Konkretnější podrobnosti způsobu řešení budou postupně doplněny na základě používání.

 

Porušování pravidel:

 • Bude-li uživatel tapetovat v diskuzi (7 až 30 dní,podle tapetace)
 • Bude-li uživatel extrémně vulgární v diskuzi (14 až 30 dní)
 • Bude-li uživatel rozesílat  reklamy či nabídky na práci,kredit apod. po diskuzích (až rok nebo trvalý BAN)
 • Bude-li uživatel slovně napadat, jak vulgarismy tak jinými urážlivými pojmy, administrátory serveru Chatujme.cz (až rok nebo trvalý BANí)

 Mazání fór:

 • Témata, která porušují jakkákoli z výše nebo níže uvedených ustanovení mohou být bez upozornění a definitivně smazány.
 • Témata která zůstanou bez správce (např. zakladatel smaže svůj profil) mohou být přidělena jinému správci který se o správcovství příhlásí a administrátor posoudí kladně vhodnost uživatele. V opačném případě mohou být bez náhrady smazány.
 • Smazat lze téma i na žádost zakladatele tématu v případně odpodstatněné zádosti.

 Poplašné a dezinformační zprávy:

  Dezinformace je lživá, klamná, falešná informace, která má za cíl ovlivnit úsudek a názor jedince, více osob či celé společnosti, tak aby vyvolala zdání důvěryhodnosti a pravdivosti.
Původci dezinformační činnosti se snaží ovlivňovat ostatní pomocí nepravd, které slouží k dosažení určitého cíle. Vědomě při tom zneužívají zranitelnosti lidí, kterým znemožňují činit informovaná rozhodnutí.

 Hoax (poplašná zpráva) je objektivně nepravdivá zpráva, která je podle svého obsahu způsobilá vyvolat obavy z nějakých, byť i neurčitých budoucích událostí, zasahujících nepříznivě do života alespoň části obyvatelstva nějakého místa, např. tak, že by došlo k ohrožení životů a zdraví lidí nebo majetku.
Šíření poplašné zprávy je v České republice od roku 2009 trestný čin podle § 357 trestního zákoníku, jehož se dopustí pachatel, který úmyslně způsobí „nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá“. Trest je stanoven do pěti let odnětí svobody.

 Vzhledem k možnému omezení svobodbných diskuzí se takový obsah nebude postihovat pokud se nebude jednat o případy bezprostředně vedoucí k ohrožení životů a zdraví lidí nebo majetku nebo případy porušujicí platné zákony a nařízení vlády ČR.
 Chatujme.cz při přesměrování upozorní na to, že web je na seznamu webů které šíří dezinformace nebo jiný sporný obsah. Případné upozornění neříká, že konkretní odkaz je sporný nebo jinak závadný ale upozorňuje pouze na web jako takový. Proto buďte obezřetní pří "konzumaci" obsahu zejména na webech které jsou takto označeny.

 Jak poznat dezinformaci:

 Seznam některých dezinformačních webů:

 Vzhledem k velkému počtu dezinformačních webu. uvádíme seznam jen některých nejznámějších.

ac24.cz
arfa.cz
aeronet.cz
cz.sputniknews.com
prosvet.cz
protiproud.cz
protiprudu.org
stalo-se.cz
pravdive.eu
svobodnenoviny.eu
pokec24.cz
eurabia.cz
euportal.cz
ceskoaktualne.cz
pravyprostor.cz
ceskozdrave.cz
eportal.cz
vylectese.cz
prvnizpravy.cz
svobodnymonitor.cz
eurodenik.cz
dt24.cz
freeglobe.cz
novarepublika.cz

 Seznam dalších dezinformačních webu lze najít například na webu konspiratori.sk, respekt.cz, článek Wikipedie nebo neovlivni.cz
 Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, kontaktujte administrátora nebo napište na email podpora@chatujme.cz


Chatujme.cz a jeho majitel a provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony. Uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí,  že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla Chatujme.cz.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.