Boti na chatujme

Co je to Bot?
K čemu je Bot určen?
Jak Bota získám?
Podmínky a Pravidla Boti na chatujme.cz
Postihy za porušení pravidel pro Boti

Co je to Bot?

IRC Bot (robot) je script (neboli program) nikoliv člověk / uživatel využívající protokol IRC. Bot umí reagovat tak, jak je  naprogramován vývojářem a jak mu to umožní nastavit provozovatel.

K čemu je Bot určen?

Bot slouží hlavně k informovanosti uživatelů a oživení v místnosti. Může informovat o portálu chatujme.cz , webu místnosti, srazech, počasí, TV program apod. Bot může zdravit uživatele při vstupu / odchodu, řekne Vám kdo má dnes / zítra svátek apod. Kromě informací umí vykonávat funkce správce místnosti DS / SS (vyhození uživatelů za porušování pravidel, předávání funkce DS pověřeným uživatelům).

Jak Bota získám?

Bota si můžete stáhnout např. na http://plbot.lury.cz, nebo si bota sami naprogramujte.K dispozici je IRC brána odpovídajicí RFC specifikaci, Případně lze upravit i staženého IRC Bota z internetu.

Podmínky a Pravidla Boti na Chatujme.cz

Bot je určen výhradně pro stálou místnost jako DS / SS (jinak lze spustit a testovat jenom v místnosti Boti na chatujme.cz ID místnosti #20404).

Bota je možné schválit pouze do stálé místnosti s datem starším více jak 90 dnů od její založení.

Místnost musí splňovat minimální limit prochatovaných 30h/týden od okamžiku podání žádosti a po vpuštění bota do místnosti musí místnost splňovat limit 70/týden

Při nedodržení limitu, bude provozovatel Bota 1. až 3. den automaticky na tuto skutečnost upozorněn a pokud se tento stav nezmění následující den, Bot přichází automaticky o povolení k provozování a nesmí být spuštěn v místnosti.

Do jedné místnosti lze spustit maximálně jednoho Bota. Více Botů v místnosti bude trestáno blokací nicků Bota i provozovatele.

Bot nesmí být zneužit k reklamě, k osobním finančním zájmům provozovatele, jiných osob nebo firem. Nesmí porušovat pravidla ani licenční ujednání společnosti Chatujme.cz

Je zakázáno přes Bota místnosti poškozovat dobré jméno společnosti Chatujme.cz, jejich administrátorů, zaměstnanců či uživatelů a návštěvníků.

Bot bude schválen na základě žádosti a splnění všech podmínek po otestování v místnosti Boti na Chatujme.cz, kde se prověří zda bot funguje správně. Poté může být přidělen do místností pokud splňuje požadavky.

Místnost, která má schváleného Bota do místnosti a má webové stránky místnosti neplatí poloviční limit! Místnost musí splňovat minimální limit prochatovaných 70 hodin týdně. 

 • Nick bota musí obsahovat slovo “Bot” a mít shodný nebo podobný název s místností, ve které bude bot spuštěn. Ve výjimečných nebo složitých případech se bude řešit název nicku Bota individuálně s administrátory. Z nicku Bota musí být jasné, že se jedná o Bota určeného k dané místnosti např. Praha-Bot, Flirt-BOT apod.).

 • Zapnout Bota na testování je možné pouze v místnosti Boti na Chatujme.cz (ID místnosti #20404), kde neobtěžuje ostatní uživatele.

 • Nick Bota mimo testovací místnost “Boti na Chatujme.cz” musí mít schválenou a platnou žádost o provozování Bota.

 • Bot je určen výhradně pro stálou místnost jako DS / SS (jinak lze spustit a testovat jenom v místnosti Boti na chatujme.cz ID místnosti #20404).

 • Místnost musí splňovat minimální limit prochatovaných 70 hodin týdně.od okamžiku podání žádosti a nadále plnit tento limit i po schválení Bota do místnosti.

 • Při nedodržení limitu, bude provozovatel Bota 1. až 3. den automaticky na tuto skutečnost upozorněn a pokud se tento stav nezmění následující den, Bot přichází automaticky o povolení k provozování a nesmí být spuštěn v místnosti.

 • V profilu Bota musí být uvedeno kdo je jeho provozovatel autor, datum kdy byl schválen, kdy mu bylo povoleno DS či SS. Informace uvádějte v nastavení profilu Bota -  Motto. Bot musí mít skryté prochatované hodiny.

 • Botům se nepovoluje profilová fotografie.

 • Věk provozovatele na funkce bota DS či SS je minimálně 15 let.

 • Provozovatel Bota musí mít nachatováno minimálně 100 hodin

 • DS může získat Bot, který má nachatováno minimálně 100 hodin

 • SS může získat Bot, který má nachatováno minimálně 200 hodin

 • Místnost, která má schváleného Bota do místnosti a má webové stránky místnosti neplatí poloviční limit! Místnost musí splnit limit, jako je určen dané sekci.

 • Provoz Bota s funkcí DS je minimálně 12 hodin aktivity v místnosti za den.

 • Provoz Bota s funkcí SS musí být celodenní aktivita 24 hodin v místnosti.

 • Parkování Bota z důvodu nenadálých dočasných problémů s připojením a provozem schváleného Bota ve stálé místnosti je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit s odůvodněním a předpokládanou dobou mimo provoz. 

 • Obsah a působení Bota v místnosti by nemělo uživatele obtěžovat, ale  spíše naopak.

 • Minimální idler (časový interval pro udržovací věty) bota musí být nastaven na minimálně 300 sec. aby neobtěžoval uživatele.

 • Minimální počet znaků za které bot může kopat za psaní s Caps lockem (velkých písmen) je 20 znaků!

 • Vykopnutí za smajle pouze za sex smajlíky mimo kategorii “Sex a vše kolem něj”.

 • U vykopnutí bude nejprve uživatel upozorněn na prohřešek a až poté vyhozen po dalším přestupku. Platí to pro tapetaci (zahlcení textem od jednoho uživatele), psaní s Caps lockem (velkým písmem). Výjímka kdy se může vyhazovat okamžitě jsou odkazy (na základě pravidel místnosti, ale v souladu s pravidly portálu), nabídky sexu, finanční výpomoc, dobíjení kreditu, ICQ, telefonní či mobilní čísla.

 • Log Bota je potřeba uschovávat minimálně 14 dnů a bude k dispozici Administrátorům na požádání. Log má stejnou váhu jako screen. Obrázek monitoru. Jak vytvořit screen se dozvíš zde

 • Blacklist u Bota je povinnost doložit z historie místnosti nebo z logu Bota (3 různé screeny za jednotlivé 3 porušení = 3 vyhození = 3 screeny) a uvést je v blacklistu místnosti.

 • Maximální počet Botů na jednoho provozovatele jsou 3 Boti.

 • Každý Bot musí být v jiné místnosti a provozovatel musí být v dané místnosti SS /  nejlépe zakladatel  = 3 místností jsou 3 Boti. Nikoliv 1 místnost - 3 Boti.

 • Zamítají se žádosti, kde je uveden špatný autor, DS a SS pro Bota, nesplněná podmínka stáří místnosti více jak 90-ti dnů od jejího založení nebo nesplněné nachatované hodiny místnosti v dané kategorii.

 • Po odeslání žádosti je potřeba vyčkat na rozhodnutí Administrátora, žádost posílejte pouze jednou urgování žádosti neurychlíte!

 

Formulář k podání žádosti

Žádost zašlete pokud jsou splněny všechny náležitosti a podmínky pro schválení Bota na email boti@chatujme.cz.

Žádosti se špatně vyplněnými údaji  (např. autora a pod.) budou automaticky zamítnuty.

Ve výjimečných a opodstatněných případech může být Bot schválen na DS či SS i bez nutnosti dodržení potřebného minimálního počtu nachatovaných hodin např. velká místnost s hodně uživateli a pod..

Pro testování Bota na testování do místnosti “Boti na Chatujme.cznení třeba žádat.

Bota lze pustit bez povolení pouze do místnosti Boti na Chatujme.cz 

Postihy za porušení pravidel pro Boti

 

 • Bot, který se nepřihlásí více jak 30 dnů, ztrácí povolení, které získal, pokud nebude včas nahlášen na parkování, omluven a uveden důvod odpovídajícím administrátorům.

 • Neoprávněné spuštění Bota do neschválené místnosti se trestá Banem 30 dnů + odebrání SS nebo smazáním místnosti. Odpovědní jsou všichni SS!

 • Testování Bota je povoleno pouze v místnosti "Boti na Chatujme.cz" , porušení znamená   zákaz používání Botů na 60 dnů.

 • Použití Bota v dočasné místnosti na nachatování hodin místnosti se trestá Banem 100 dnů!

 • Při porušení pravidel o Botech 30 dnů zákaz provozovat Bota,  pokud není stanoveno jinak dle jednotlivých bodů.

 • Kopírování stejné hlášky z Botů jiných provozovatelů 30 dnů zákaz provozovat Bota, pokud nebude kopírování hlášky se souhlasem jiného provozovatele.

 • Vydávání se za Bota blokace IP Bota a nicku uživatele.

 • Zneužití k reklamě, k osobním finančním zájmům provozovatele, jiných osob nebo firem 30 dnů zákaz provozovat Bota.

 • Vážné porušení obecných pravidel nebo licenčního ujednání Chatujme.cz, etického kodexu, vulgarismy nebo rasismus v jakékoliv podobě ve veškerých projevech nebo reakcích Bota. Blokace provozovatele Bota + zákaz stávajicího i budoucích povolení na provozování Bota.

 • Poškozování dobrého jména portálu Chatujme.cz, jejich administrátorů, zaměstnanců nebo uživatelů. Blokace Bota + zákaz stávajicího povolení na provozování Bota.

 

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.