Kodex chování na diskuzích

Hrubé porušení kodexu chování může vést k blokaci účtu.

  1. Respektujte ostatní: Respektujte názory a přesvědčení ostatních diskutujících, i když s nimi nesouhlasíte. Vyjadřujte své argumenty zdvořile a s úctou.
  2. Zůstaňte věcní: Zaměřte se na obsah diskuse a vyhněte se osobním útokům. Snažte se vyjadřovat své argumenty jasně a srozumitelně.

  3. Zdrženlivost v emotivních reakcích: Vyhněte se impulsivním reakcím a emocionálnímu přehnanému vyjadřování. Při diskuzi se snažte zachovat klid a rozvahu.

  4. Poskytněte zdroje: Pokud prezentujete faktické informace nebo tvrzení, poskytněte zdroje nebo odkazy k ověření. To pomáhá budovat důvěryhodnost vašich argumentů.

  5. Aktivní naslouchání: Poslouchejte názory ostatních a snažte se porozumět jejich perspektivě. Aktivní naslouchání může vést k hlubšímu porozumění a lepší komunikaci.

  6. Odpovědnost za slova: Mějte na paměti, že vaše slova mají dopad. Dbajte na to, abyste se vyjadřovali ohleduplně a zodpovědně.

  7. Respektujte pravidla diskuse: Dodržujte pravidla dané platformy pro diskuzi. Neporušujte pravidla ani nezaplavujte diskuzi nevhodným obsahem.

  8. Otevřenost změně názoru: Buďte otevření novým informacím a argumentům. Pokud přijdete na nové poznatky nebo získáte novou perspektivu, buďte ochotní přehodnotit svůj názor.

  9. Udržujte konstruktivní atmosféru: Snažte se přispívat k vytváření konstruktivní atmosféry, ve které se může diskutovat otevřeně a produktivně.

  10. Respektujte soukromí: Dodržujte soukromí ostatních diskutujících a nedělejte neoprávněné zásahy do jejich osobních životů.

 

 Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, kontaktujte administrátora nebo napište na email podpora@chatujme.cz


Chatujme.cz a jeho majitel a provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony. Uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí,  že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla Chatujme.cz.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.