Pravidla a pravomoce pro správce diskuzí na portálu Chatujme.cz:

Pravomoce správce diskuzí:

 • Moderace příspěvků: Správce má právo moderovat příspěvky pouze v diskuzi, kterou spravuje. To zahrnuje mazání nevhodných příspěvků, vulgarity, offtopic a jiného nevhodného obsahu.

 • Omezení přístupu: Správce může zakázat přístup uživatelům do diskuzního tématu, pokud porušují pravidla této konkrétní diskuse.

 • Nominace dalších správců/moderátorů: Správce může jmenovat další správce nebo moderátory pouze do diskuzního fóra, které spravuje.

 • Nastavení obrázků: Správce má právo nastavit obrázky pro diskuzní fórum, včetně ikony a banneru.

 • Správa tématu: Správce má právo spravovat pouze téma nebo diskuzi, kterou mu bylo přiděleno. Nemá pravomoc ovlivňovat ostatní diskuze ani zasahovat do administrativy portálu.

Povinnosti správce diskuzí:

 • Neutrálnost a objektivita: Správce má povinnost jednat neutrálně a objektivně při moderaci příspěvků a nesmí upřednostňovat ani potlačovat určité názory či přístupy podle svých osobních preferencí.

 • Respektování svobody projevu: Je na správci, aby zajistil, že uživatelé mají právo na svobodné vyjadřování svých názorů v souladu s pravidly diskuzní platformy.

 • Nestranná moderace: Moderace obsahu by měla být prováděna objektivně a spravedlivě, bez ohledu na osobní názory správce.

 • Rovnoprávnost uživatelů: Správce má za povinnost zachovávat rovnoprávnost mezi uživateli a respektovat jejich odlišné názory a přístupy.

 • Respektování pravidel portálu: Správce je povinen dodržovat stanovená pravidla a postupy diskuzní platformy při provádění moderace a správy diskuzí.

 • Komunikace a transparentnost: Měl by být k dispozici pro komunikaci s uživateli a odpovědět na jejich dotazy či připomínky týkající se spravovaného tématu. Měl by též informovat uživatele o důvodech moderace a správy jejich příspěvků.

 • Respektování odlišných názorů: Je důležité respektovat různorodost názorů a přístupů uživatelů a neomezeně jejich svobodu projevu, pokud neporušují platná pravidla portálu.

 • Pravidelná kontrola diskuzního fóra: Správce by měl pravidelně kontrolovat diskuzní fórum, aby zajistil jeho plynulý chod a bezpečnost uživatelů.

 • Respektování právních a etických standardů: Má povinnost jednat v souladu se zákony a respektovat základní práva a svobody uživatelů, včetně práva na svobodu projevu a ochranu osobních údajů.

 • Konzultace a podpora: Pokud se objeví pochybnosti nebo konflikty týkající se moderace diskuzí, měl by se obrátit na administrátora portálu pro pomoc a podporu při řešení problémů.

Dodatková ustanovení:

 • Administrátor portálu může kdykoli odebrat správci jeho práva nebo ho zbavit role správce, pokud se prokáže porušení pravidel nebo nedodržování povinností.

 • Správce diskuzí má povinnost jednat v souladu s "Kodexem chování diskutujících na diskuzích" a dalšími pravidly stanovenými administrátorem portálu Chatujme.cz.

 • Pokud správce diskuzí po dobu delší než 60 kalendářních dní nevykonává své povinnosti nebo se neaktivně přihlašuje do systému diskuzí, může být zbaven své role správce bez předchozího upozornění.

 • Administrátor portálu má právo kdykoli odebrat práva správci diskuzí nebo ho zbavit role správce bez udání důvodu.

 • Pokud se správce diskuzí dopustí závažného porušení pravidel, může být potrestán administrátorem portálu Chatujme.cz v souladu s platnými pravidly a postupy.

 • Administrátor portálu si vyhrazuje právo změnit obsah této politiky a pravidel pro správce diskuzí bez předchozího upozornění. Aktualizovaná verze bude zveřejněna na portálu Chatujme.cz.

 

 Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, kontaktujte administrátora nebo napište na email podpora@chatujme.cz


Chatujme.cz a jeho majitel a provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony. Uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí,  že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla Chatujme.cz.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.