Beta Verze nových vzkazníků

Nová verze se aktivuje při otevření vzkazu jak přijatého tak odeslaného kliknutím na  - Vyzkoušet nové vzkazy s uživatelem *nick* .

Nová verze Vzkazníku zahrnuje:

  • Odesílat, schovat respektive zobrazit smajlíky (defaultně jsou schované)
  • Zprávy lze odesílat i klávesou ENTER v případě, že si to zašrktnete. Toto nastavení se nastavuje globálně pro všechny konverzace a nastavení si to pamatuje
  • Nahrávání a odesílání fotografíí a obrázků různých formátů jako např. BMPPNG - zde nedojde k odstranení průhledného pozadí, GIF - nedojde k odebrání animace. U souboru JPG/JPEG se lehce doladí celková ostrost fotografie před nahráním 
  • Stromové zobrazení konverzace a indikátor stavu online uživatele.
  • Informaci o přečtení odeslaného vzkazu.
  • Celkový počet vzkazů.
  • Odeslané Obrázky se zobrazí ve stromové struktuře a není potřeba dále otevírat odkazy.
  • Obrázky se nahrávají na službu třetí strany (imgur.com). Nahrávají se v soukromém módu (bez odkazu nelze obrázek dohledat) ale nelze zaručit, že odkaz zůstane anonymní (např. příjemce vzkazu jej nekomu pošle)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.