Nastavení barvy nicku a textu na skle

 Zde je přehled barev. Vybírejte barvy čitelné, odpovídající pravidlům. Stačí si okopírovat nebo opsat kompletní kód barvy i s křížkem # a vložit (napsat) do kolonky Barva textu v "Nastavení" záložka "Chat".

Přehled barev

Název barvyKód Barvynáhled BARVY
IndianRed #CD5C5C  
LightCoral #F08080  
Salmon #FA8072  
DarkSalmon #E9967A  
LightSalmon #FFA07A  
Crimson #DC143C  
Red #FF0000  
FireBrick #B22222  
DarkRed #8B0000  
Pink #FFC0CB  
LightPink #F0B6C1  
HotPink #FF69B4  
DeepPink #FF1493  
MediumVioletRed #C71585  
PaleVioletRed #DB7093  
Coral #FF7F50  
Tomato #FF6347  
DarkOrange #FF8C00  
Orange #FFA500  
Gold #FFD700  
DarkKhaki #BDB76B  
Thistle #D8BFD8  
Plum #DDA0DD  
Violet #EE82EE  
Orchid #DA70D6  
MediumOrchid #BA55D3  
MediumPurple #9370DB  
Amethyst #9966CC  
BlueViolet #8A2BE2  
DarkViolet #9400D3  
DarkOrchid #9932CC  
DarkMagenta #8B008B  
Purple #800080  
Indigo #4B0082  
SlateBlue #6A5ACD  
DarkSlateBlue #483D8B  
MediumSlateBlue #7B68EE  
LimeGreen #32CD32  
PaleGreen #98FB98  
LightGreen #90EE90  
MediumSeaGreen #3CB371  
SeaGreen #2E8B57  
ForestGreen #228B22  
Green #008000  
DarkGreen #006400  
YellowGreen #9ACD32  
OliveDrab #6B8E23  
Olive #808000  
DarkOliveGreen #556B2F  
MediumAquamarine #66CDAA  
DarkSeaGreen #8FBC8F  
LightSeaGreen #20B2AA  
DarkCyan #008B8B  
Teal #008080  
Turquoise #40E0D0  
MediumTurquoise #48D1CC  
DarkTurquoise #00CED1  
CadetBlue #5F9EA0  
SteelBlue #4682B4  
LightSteelBlue #B0C4DE  
PowderBlue #B0E0E6  
LightBlue #ADD8E6  
SkyBlue #87CEEB  
LightSkyBlue #87CEFA  
DeepSkyBlue #00BFFF  
DodgerBlue #1E90FF  
CornflowerBlue #6495ED  
MediumSlateBlue #7B68EE  
RoyalBlue #4169E1  
MediumBlue #0000CD  
DarkBlue #00008B  
Navy #00O080  
MidnightBlue #191970  
BurlyWood #DEB887  
Tan #D2B48C  
RosyBrown #BC8F8F  
SandyBrown #F4A460  
Goldenrod #DAA520  
DarkGoldenrod #B8860B  
Peru #CD853F  
Chocolate #D2691E  
SaddleBrown #8B4513  
Sienna #A0522D  
Brown #A52A2A  
Maroon #800000  
Gainsboro #DCDCDC  
LightGrey #D3D3D3  
Silver #C0C0C0  
DarkGray #A9A9A9  
Gray #808080  
DimGray #696969  
LightSlateGray #778899  
SlateGray #708090  
DarkSlateGray #2F4F4F  
Black #000000  

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.