Pravidla Diskuzního fóra

 Obecná ustanovení:

 • Každý uživatel je povinen řídit se těmito pravidly a v případě dotazu ohledně pravidel diskuzních fór se obrátit na správce případně administrátora.
 • Chovejte se slušně. Neurážejte ostatní a nepoužívejte vulgarismy.Pište k tématu. Vyvarujte se zbytečného odbočování od tématu a příspěvků s nulovou informační hodnotou, a to zejména v odborných diskuzích .
 • Hledejte, než se zeptáte. Mnohé dotazy byly již dříve položeny a zodpovězeny jinými uživateli.Ušetříte tím čas sobě i ostatním.
 • Když zakládáte nové vlákno, použijte smysluplný předmět tématu. V případě, že používáte citaci, citujte pouze to, na co reagujete, je zřejmé, na co reagujete.Toto pravidlo slouží přehlednosti a lepší čitelnosti diskuze.
 • Každý uživatel je povinen znát aktuální závazná pravidla a dodržovat je. Při porušení pravidel může být příspěvek smazán a uživatel potrestán napomenutím nebo dočasným či trvalým vyloučením z diskuze. O trvalém vyloučení rozhoduje administrátor chatujme.cz.
 • Duplicitní účty jedné a stejné osoby nejsou povoleny a mohou být blokovány případně smazány.

 

 Doporučení:

 • Dbejte upozornění a příkazů administrátorů. Pokud se Vám rozhodnutí administrátora nelíbí, SLUŠNĚ mu napište. Pokud administrátor řekne, že to tak bude, bez další diskuse ho poslechněte.
 • Pokud Vám administrátor udělí trest, máte možnost se ho slušně zeptat na důvody. Pokud s ním nesouhlasíte, obraťte se na adminy s vyššími právy.
 • Pokud Vás někdo napadá, či obtěžuje a dochází tím k porušení pravidel, můžete toto jednání nahlásit správci diskuze, popřípadě administrátorovi. Jako důkaz takového jednání může posloužit tzv. screenshot z historie diskuze (printscreen/otisk obrazovky).

 Porušování Pravidel:

 • Bude-li uživatel tapetovat v diskuzi (7 až 30 dní,podle tapetace )
 • Bude-li uživatel extrémně vulgární v diskuzi (14 až 30 dní)
 • Bude-li uživatel rozesílat  reklamy či nabídky na práci,kredit apod. po diskuzích (7 až 30 dní)
 • Bude-li uživatel slovně napadat, jak vulgarismy tak jinými urážlivými pojmy, administrátory serveru Chatujme.cz (až 60 dní)

 Mazání fór:

 • Mazání diskusních fór jsou provázána s kriterií zakládání nepovolených fór a je třeba brát zřetel.Veškeré informace uvedené v oddíle (Diskuzních Fór). Jinými slovy... fóra, která porušují jakkákoli výše uvedená stanovení mohou být bez upozornění a definitivně smazány.

 

 Pokud máte nějaké dotazy či připomínky, kontaktujte administrátora nebo napište na email podpora@chatujme.cz


Chatujme.cz a jeho majitel a provozovatel nenese odpovědnost za jednání jednotlivých uživatelů, kteří poruší platné předpisy a zákony. Uživatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, bere na vědomí,  že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko právních podle příslušných ustanovení zákona. Postih mu hrozí i pokud poruší pravidla Chatujme.cz.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.